0

Thực phẩm

Bạn là nhà sản xuất hay tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm?

Bạn cần bảo quản, đóng gói sản phẩm trước khi đưa đến người tiêu dùng?

Bạn muốn sản phẩm của bạn luôn giữ được chất lượng ban đầu?

Indochinagas sẵn sàng tham gia cùng bạn với các giải pháp về khí như đông lạnh sản phẩm bằng CO2, N2; Bảo quản thực phẩm bằng khí trơ, đá khô...

Thực phẩm
icon icon icon icon