0

Cơ khí, chế tạo

Bạn là nhà sản xuất các chi tiết máy? bạn làm các kết cấu thép? bạn sản xuất nồi hơi, bình bồn chứa hay các kết cấu công trình? 

Trong các công đoạn sản xuất của mình bạn sử dụng máy cắt lazer? cắt nhiệt và máy hàn? Bạn sử lý nhiệt các linh kiệt khác nhau? bạn làm sạch khuôn mẫu sản phẩm và bạn phân tích các chỉ tiêu khác nhau của sản phẩm cuối cùng? 

Indochinagas luôn đồng hành cùng bạn. Chúng tôi cung cấp các loại khí cho máy cắt lazer, cắt Oxy, máy hàn, máy làm sạch bằng CO2, cung cấp khí cho xử lý nhiệt và cho các máy phân tích chất lượng sản phẩm.

Cơ khí, chế tạo
icon icon icon icon