0

Điện tử

Bạn tham gia vào công đoạn nào trong quá trình sản xuất, lắp ráp các linh kiện điện tử? Sản xuất chip bán dẫn, lắp ráp chip hay các linh kiện điện tử? Sản xuất màn hình tinh thể lỏng? Làm sạch thiết bị điện tử?

Indo luôn đồng hành cùng bạn cung cấp các loại khí thiết yếu cho quá trình sản xuất đó như N2, Heli, H2, CO2, Đá khô... cũng như tư vấn lắp đặt các thiết bị cho việc cung ứng này.

Điện tử
icon icon icon icon