0

Nhiệt luyện kim loại với N2, H2, NH3...

Nhiệt luyện kim loại là quá trình xử lý nhiệt các vật liệu, linh kiện ở nhiệt độ và môi trường khác nhau để mang lại tính chất vật liệu như mong muốn như độ rắn, độ dẻo, độ đàn hồi hay yêu cầu về bề mặt vật liệu cần xử lý.

Các loại khí khác nhau được sử dụng trong nhiệt luyện như Nh3, N2, Methanol, H2...

INDOCHINA GAS với đội ngũ kỹ thuật am hiểu về ứng dụng và khí luôn sẵn sàng đồng hành và mang đến giải pháp cung cấp khí phù hợp, an toàn, hiệu quả.

icon icon icon icon