0

Tin tức

Dự báo dịch Covid tại Việt Nam ngày 17/6/2021

17/06/2021

Covid trưa 17/6/21. 158 + 212 ca nhiễm được ghi nhận từ 6 giờ chiều ngày hôm trước đế...
Xem thêm

Dự báo dịch Covid trưa 16/6/2021

16/06/2021

Covid trưa 16/6/21. 91 + 174 ca nhiễm được ghi nhận từ 6 giờ chiều ngày 15/6/21 đến 1...
Xem thêm

Dự báo dịch Covid tại Việt nam ngày 15/6/2021

15/06/2021

Covid sáng 15/6/21 70 ca nhiễm (trước đó 266=91+100+75, 293 = 95+95+103, 259=68+88+103) được...
Xem thêm

Dự báo dịch Covid tại Việt Nam ngày 14/6/2021

14/06/2021

Covid trưa 14/6/21 91+100 (ngày trước 293 = 95+95+103, 259=68+88+103) ca nhiễm được ghi nhạ...
Xem thêm

Dự báo dịch Covid tại Việt Nam trưa 11/6/2021

11/06/2021

Covid trưa 11/6 41+81 ca nhiễm được ghi nhận từ 6 giờ chiều ngày 10/6/21 đến 12 giờ ...
Xem thêm

Dự báo dịch Covid tại Việt Nam ngày 10/6/2021

10/06/2021

  Covid trưa 10/6/21 66+88 ca nhiễm được ghi nhận từ 18h ngày 09/6/21 đến 6h ng...
Xem thêm
icon icon icon icon