0

Khí O2 tinh khiết

Bình khí Oxy tinh khiết thí nghiệm.

Khí Oxy tinh khiết dùng thí nghệm là loại khí có độ tinh kiết cao giúp cho qua trình phân tích đạt kết quả chính xác nhất.

Độ tinh khiết:  Khí Oxy tinh khiết 5.0 (99,999%)

- Cung cấp khí Oxy bằng chai chứa khí 40 lít, 47 lít, áp suất nạp 150 bar.

- Cung cấp bằng chai chứa khí 50 lít, áp suất nạp 150 bar.

- Van chai: QF-2D.

Sản phẩm liên quan

Liên hệ
icon icon icon icon