0

Sản phẩm

KHÍ TRỘN

Liên hệ

Khí trộn là sản phẩm khí công nghiệp được phối trộn theo các tỷ lệ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của...Xem thêm

N2 Y tế

Liên hệ

Argon Y tế

Liên hệ

CO2 Y tế

Liên hệ

O2 Y tế

Liên hệ

Khí O2

Liên hệ

Oxy là một chất khí không màu, không mùi và là thành phần hỗ trợ sự sống của không khí. Nó chỉ tạo thành dưới...Xem thêm

icon icon icon icon