0

Sản phẩm

Công ty Cổ phần INDOCHINA GAS chuyên cung cấp các sản phẩm bao gồm:

- Các loại khí công nghiệp: CO2, Oxy-O2, Nitơ-N2, Argon-Ar, SF6, CF4…

- Các loại khí tinh khiết, khí trộn, khí đặc biệt, khí Calgas, khí y tế..…

- Các loại hóa chất công nghiệp khác: Clo-Cl2, Amoniac-NH3, NH4OH…

- Các loại thiết bị khí công nghiệp như chai khí 8L, 10L, 40L, 47L...và các bình chứa lỏng cùng các thiết bị điều áp....

INDOCHINA GAS luôn cam kết với KHÁCH HÀNG về An toàn, Chất lượng và Hiệu quả trong quá trình cung cấp các sản phẩm được yêu cầu.

icon icon icon icon