0

Thiết bị

Việc lựa chọn thiết bị phù hợp cho mỗi loại khí cũng như cho mỗi ứng dụng và thông số tiêu thụ khác nhau có ý nghĩ vô cùng quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, độ tin cậy và chi phí của khách hàng

Indochinagas với đội ngũ kinh doanh giầu kiến thức kỹ thuật, am hiểu về các ứng dụng của khách hàng sẽ tư vấn cho khách hàng có được sự lựa chọn an toàn và phù hợp nhất cho dù đó là các thiết bị nhỏ như van điều áp, lưu lượng kế, hay lớn hơn như hệ thống chứa (tank, bồn), đường ống cấp khí, máy sản xuất khí ...

Thiết bị
icon icon icon icon