0

Khí Công nghiệp

INDOCHINA GAS chuyên cung cấp các loại khí cơ bản cho các ngành công nghiệp phụ trợ với các ứng dụng như:

- Hàn kim loại: Sử dụng khí Argon (Ar) cho hàn TIG, CO2 cho hàn MAG, khí trộn Ar/CO2 cho hàn MIG. Ngoài ra còn một số loại khí trộn đặc biệt khác như Ar trộn O2, Ar trộn H2... cho các vật liệu hàn đặc biệt.

- Gia công kim loại: Cắt laser, cắt plasma, cắt Oxy gas sử dụng các loại khí: Oxy (O2), Nitơ (N2), Hydro (H2), Acetylen (C2H2)...

- Xử lý nhiệt, thiêu kết kim loại (Sintering), thấm Carbon, thấm N2, đúc... sử dụng các loại khí: như CO2, N2, Amoniac (NH3), Argon, SF6... và một số loại khí trộn như Hydro trộn Argon.

- Lĩnh vực điện tử: Phủ plasma, hàn SMT... sử dụng các loại khí: Argon, Nitơ, Oxy, CF4...

Các sản phẩm trên được INDOCHINA GAS cung cấp với các giải pháp linh hoạt như :

Cấp khí bằng chai rời

Cấp khí bằng nhóm chai:

Cấp khí bằng bình chứa khí lỏng chuyên dụng

Cấp khí bằng bồn chứa khí 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline để được tư vấn các loại khí và giải pháp phù hợp.

Khí Công nghiệp
icon icon icon icon