0

KHÍ TRỘN

Khí trộn là sản phẩm khí công nghiệp được phối trộn theo các tỷ lệ khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của KHÁCH HÀNG

Khí trộn CO2 trong AR được sử dụng rộng rãi trong quá trình hàn các sản phẩm kết cấu thép

Khí trộn MAG18 được Công ty Cổ phần INDOCHINA GAS phối trộn theo quy trình nghiêm ngặt và được kiểm tra bằng máy phân tích sau khi phối trộn nhằm đảm bảo đúng tỷ lệ đúng theo yêu cầu

Mỗi sản phẩm phối trộn đúng sẽ giúp KHÁCH HÀNG sử dụng khí được tiết kiệm và đảm bảo chất lượng của mối hàn

Ngoài chất lượng sản phẩm đảm bảo, INDOCHINA GAS tiên phong trong việc đưa ra các giải pháp sử dụng khí an toàn, hiệu quả và tiết kiêm.

 

 

Sản phẩm liên quan

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
icon icon icon icon