0

Bảo quản Thực phẩm: Cấp đông, Làm lạnh và Đóng gói

Để bảo quản thực phẩm được lâu, giữ được chất lượng và giá trị dinh dưỡng ban đầu, cac loại khí khác nhau được sử dụng trong rất nhiều công đoạn sản xuất, chế biến và cung ứng thực phẩm. Cụ thể như:

- Cấp đông sản phẩm bằng N2 lỏng hoặc CO2 lỏng

- Bảo quản và kéo dài thời hạn sản phẩm với N2, CO2 để diệt và hạn chế phát triển của vi khuẩn

- Tăng chất lượng sản phẩm với CO2 cho đồ uống có gas

IINDOCHINA GAS cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn thực phẩm cho các ứng dụng trên, đồng thời tư vấn giải pháp cung cấp, các dịch vụ kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp này.

icon icon icon icon