0

Khí Công nghiệp

Khí trộn (Mixture Gases)

INDOCHINA GAS chuyên cung cấp khí trộn các loại như CO2/AR, H2/N2, H2/AR, AR/He phục vụ trong các ngành công nghiệp.

Khí Công nghiệp
icon icon icon icon