0

Khí Công nghiệp

Khí trộn (Mixture Gases)

INDOCHINA GAS chuyên cung cấp khí trộn các loại như CO2/AR, H2/N2, H2/AR, AR/He phục vụ trong các ngành công nghiệp.

Khí công nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu ứng dụng của khách hàng, INDOCHINA GAS cung cấp các loại chai khí, nhóm chai khí, LGC các loại Nitơ, Oxy, CO2, Đá khô (Dry ICe), Argon....

Khí Công nghiệp
icon icon icon icon