0

Kết cấu thép

Bạn sản xuất cấu kiện và kết cấu thép 

Trong các công đoạn sản xuất của mình bạn sử dụng máy cắt CNS, lazer, cắt nhiệt và máy hàn? Các kết cấu được làm từ những vật liệu khác nhau như thép cac bon, thép trắng... và có những yêu cầu khác nhau về hoàn thiện?

Indochinagas luôn đồng hành cùng bạn. Chúng tôi tư vấn lựa chọn khí phù hợp với vật liệu hàn, cắt và phù hợp với các yêu cầu khác nhau về hoàn thiện sản phẩm cũng như phương thức cấp khí và thiết bị phù hợp cho việc cấp khí để mang lại hiệu quả và chi phí hợp lý nhất.

 

 

Kết cấu thép
icon icon icon icon