0

Giao khí Oxy trong mùa dịch Covid

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bên cạnh thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y Tế, chính quyền địa phương, INDOCHINA GAS tiến hành phun khử khuẩn đối với hàng hóa ra vào công ty. 

Các lái xe, trang bị các bình khử khuẩn để tiến hành khử khuẩn trên các chai/bình khí trước khi bốc lên xe.

Quá trình giao hàng hạn chế tiếp xúc tối đa với người giao nhận tại khách hàng, việc ký biên bản có thể triển khai từ xa.

Thông báo tới khách hàng quy trình giao nhận trong mùa dịch và đề nghị khách hàng cùng giám sát.

icon icon icon icon