Khí SO2

Khí SO2

Khí SO2

Khí SO2

Đặc điểm:

Khí SO2 là một hợp chất hóa học với công thức SO2. Khí SO2 là sản phẩm chính của sự đốt cháy hợp chất lưu huỳnh. Khí SO2 là một khí vô cơ không màu, nặng hơn không khí. Khí SO2 có khả năng làm vẩn đục nước vôi trong, làm mất màu dung dịch Br và làm mất màu cánh hoa hồng.

Ứng dụng khí SO2

  • Khí SO2 ứng dụng sản xuất axit sunfuric
  • Khí SO2 ứng dụng tẩy trắng giấy, bột giấy, tẩy màu dung dịch đường.
  • Khí SO2 ứng dụng chống nấm mốc

Xem thêm các sản phẩm khác : Khí hỗn hợp, khí SF6, khí N2O, Khí H2, Khí P10