Khí oxy tinh khiết

Khí oxy tinh khiết

 khí oxy tinh khiết

Khí O2 tinh khiết

Độ tinh khiết:

khí oxy tinh khiết cty chung tôi cung cấp có các loại sau: 99,999% (5.0), 99,9995% (5.5)

Hình thức cung cấp: sản phẩm khí oxy tinh khiết của chúng tôi được cung cấp bằng chai chứa khí cao áp với các dung tích sau: chai 10 lít, chai 14 lít, chai 40 lít, chai 50 lít áp 200 bar.

Ngoài sản phẩm khí oxy tinh khiết, Sản phẩm khí tinh khiết của chúng còn những loại sau: khí nito tinh khiêt , khí argon tinh khiết, khí acetylene tinh khiết, khí heli tinh khiết, khí co2 tinh khiết, khí n2o tinh khiết, khí p10 tinh khiết ..v..v.. sử dụng cho máy quang phổ nguyên tử hấp thu ASS, máy Xray, máy ICP, máy sắc ký khí( GC), máy sắc ký ghép khối phổ, máy phân tích nguyên tố và sử dụng cho các mục đích khác trong phòng thí nghiệm.