Khí NH3

 

 

Khí NH3 (Amoniac)

Khí NH3 - NH3 lỏng

Bồn khí NH3 lỏng

1.Đặc điểm của amoniac(NH3)

Amoniac là một hợp chất vô cơ có công thức phân tử NH3. Ở điều kiện tiêu chuẩn, nó là một chất khí độc, có mùi khai, tan nhiều trong nước .

2.Ứng dụng khí NH3

Ứng dụng chủ yếu của amoniac là điều chế phân đạm, điều chế axit nitric, là chất sinh hàn, dùng để làm bánh bao, sản xuất hidrazin N2H4 dùng làm nhiên liệu cho tên lửa.
-Dùng trong công nghệ làm lạnh

3.Lưu ý khi sử dụng amoniac (NH3)

Nếu hít nhiều amoniac sẽ bị bỏng đường hô hấp (rát cổ họng).

4.Điều chế NH3

Phần lớn NH3 (90%) được sản xuất theo phương thức Haber-Bosch với N2 từ không khí, H2 từ khí Metan và nước.
CH4 + H2O → CO + 3H2
N2 + 3H2 → 2NH3
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
– Hàm lượng NH3 ≥ 99.9%
– Hàm lượng H2O ≤ 0.1%
– Hàm lượng sắt ≤ 2mg/lít
– Hàm lượng dầu ≤ 8mg/lít

5.Bao bì khí NH3

Khí NH3 đựng trong bình thép sơn màu vàng, P=20at, chứa 50; 60; 70 kg/bình; hoặc chứa trong Stéc.

Khí NH3 - Thùng đựng khí NH3

Thùng đựng khí NH3

6.Bảo quản và vận chuyển khí NH3

– Không nạp NH3 lỏng đầy quá 80% thể tích thiết bị chứa.
– Phương tiện vận chuyển phải có mái che, thành xe chắc chắn.
– Không chở lẫn người và các vật liệu dễ cháy, bình được xếp ở tư thế đứng một lượt, giữa các bình phải có đệm lót, bốc xếp nhẹ nhàng, không để sản phẩm ở nơi có nhiệt độ cao.

Xem thêm về: khí Clo, khí CO2, khí hỗn hợp.

Tác giả (c)LinhLinh Kenjo