Khí Argon tinh khiết

Khí Argon tinh khiết

Khí argon  tinh khiết

Bình khí Argon tinh khiết

  •  Bình khí Argon tinh khiết5.0: 50 lít, áp suất nạp 200 bar chứa 10m3 khí Argon tinh khiết 99.999%.
  • Bình khí Argon tinh khiết 5.0: 47 lít, áp suất nạp 15 bar chứa 7m3 khí Argon tinh khiết 99.999%
  • Bình khí Argon tinh khiết 5.0: 40 lít, áp suất nạp 15 bar chứa 6m3 khí Argon tinh khiết.
  • Bình khí Argon tinh khiết 5.0: 14 lít, áp suất nạp 150 bar chứa 2,5m3 khí Argon tinh khiết.
  • Bình khí Argon tinh khiết5.0: 10 lít, áp suất nạp 150 bar chứa 2m3 khí Argon tinh khiết.

Sản xuất và ứng dụng của khí Argon tinh khiết 5.0(99.999%)

Công ty chúng tôi với công nghệ sản xuất khí Argon hiện đại. Chiết tách khí Argon bằng phương pháp chưng cất phân đoạn ở nhiệt độ thấp tách khí Argon khỏi khí Nitơ, khí Oxy từ không khí. Sau quá trình tách thu được khí Argon phân làm hai loại:

  • Khí Argon thường có độ tinh khiết trên 99,995(4.5).
  • Khí Argon tinh khiết có độ tinh khiết cao là 99,999%(5.0). Loại khí Argon này được làm sạch và cung cấp cho khách hàng có nhu cầu sử dụng khí Argon có độ tinh khiết cao.

Ứng dụng của khí Argon tinh khiết:

Khí Argon tinh khiết ứng dụng trong chạy máy phân tích, máy sắc ký.

Khí Argon tinh khiết ứng dụng trong các đèn Plasma. Trong ứng dụng đèn cắt Plasma của hộp kim đen và không đen khí Argon được sử dụng ở thể tinh khiết với nhiệt độ rất cao

Có vai trò là lớp phủ không phản ứng trong sản xuất Titan và các nguyên tố có phản ứng hóa học cao khác.

Là lớp khí bảo vệ để nuôi cấy các tinh thể Silic và Gecmani trong công nghiệp sản xuất chất bán dẫn.

Các thiết bị phẫu thuật lạnh chảng hạn như sự cắt bỏ lạnh sử dụng Argon lỏng để tiêu diệt các tế bào ung thư.

Các sản phẩm khí tinh khiết khác:Khí Oxy tinh khiết, khí Heli tinh khiết, khí CO2 tinh khiết, khí acetylene, khí Nito tinh khiết