Khí tinh khiết

Khí tinh khiết

Khí tinh khiết: Là các loại khí như O2, Nito, Argon, khí CO2, C2H2,…có độ tinh khiết cao: 99,9%, 99,99%, 99,999%,…Chúng được sử dụng trong công nghiệp, phòng thí nghiệm, y tế, doanh nghiệp,…

Các sản phẩm tiêu biểu của chúng tôi:

khí oxy tinh khiết

Khí O2 tinh khiết

Khí Nito tinh khiết

Khí Nito tinh khiết

Khí argon tinh khiết

Bình khí Argon tinh khiết

Khí C2H2

Acetylene( C2H2)

khí heli tinh khiết

Khí heli tinh khiết

Chai CO2

Bình, chai CO2

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về quy cách cũng như giá bán các loại khí tinh khiết.