Khí đặc biệt

 Khí đặc biệt

Công ty cổ phần Indochina Gas cung cấp các sản phẩm khí đặc biệt, khí phòng thí nghiệm, khí hỗn hợp theo nhu cầu của khác hàng:

Khí hỗn hợp

Khí hỗn hợp

Khí SO2

Khí SO2

khí SF6

Khí SF6

Khí P10

Khí P10

Khí H2

Khí H2

Khí N2O

Khí N2O

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết: Công ty cổ phần Indochina Gas

Phone: 04 6284 5556